Nabízím individuální výuku

angličtiny pro děti, žáky ZŠ,

studenty SŠ, VŠ, pro dospělé

a výuku pro firmy.

Pro malé děti: zpravidla 45minutové lekce zábavnou formou her, scének, pohádek, her s kartičkami.

Pro žáky ZŠ: doučování, pomoc se školní látkou, s přípravou na olympiádu, na zkoušky atd.

Pro žáky SŠ: pomoc se školní látkou, příprava na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ, na olympiádu atd.

Pro dospělé: od úplných začátečníků po pokročilé, zpravidla 90minutové lekce, doporučená intenzita alespoň jednou týdně.

Pro firmy: výuka buď u mně v učebně nebo v případě většího množství studentů/hodin možnost dojíždění do firmy.

Vyučuji angličtinu:


Kde vyučuji?