Ceník

individuální výuka ..............................................350Kč/45min

výuka ve dvojici.....................................250Kč/45min/1student

firemní výuka bez dojíždění do firmy .............od 400Kč/45min

firemní výuka s dojížděním do firmy .............od 500Kč/45min

Pokud se student nemůže dostavit na hodinu, je třeba se omluvit alespoň 24 hodin předem a domluvit se na

náhradním termínu. V opačném případě je mu tato hodina účtovaná jako odučená.

Děkuji za pochopení.

Kurzovné se zpravidla platí měsíčně. Na požádání lze vystavit fakturu.


Kde vyučuji?